keramische sculpturen

http://beavangertruyden.be/wp-content/uploads/2022/01/DSC03735-1-rotated.jpg

keramische sculptuur 58x25 cm

keramische sculptuur detail 57x34 cm

keramische sculptuur detail 52x20 cm

keramische sculptuur detail 52x20 cm

keramische sculptuur detail 50x20 cm

keramische sculptuur detail 54x22 cm

keramische sculptuur detail 55x24cm

keramische sculptuur 68x22cm

keramische sculptuur detail 68x22cm

keramische sculptuur 63x25cm

keramische sculptuur 73x23cm

keramische sculptuur detail 73x23cm

keramische sculptuur 42x40x37cm

keramische sculptuur detail 42x40x37cm

keramische sculptuur 35x28x36cm

keramische sculptuur detail 35x28x36cm

keramische sculptuur detail 80x25cm

keramische sculptuur detail 80x25cm

keramische sculptuur detail 80x25cm

keramische sculptuur 70x28cm

keramische sculptuur 64x25cm

keramische sculptuur detail 78x30cm

keramische sculptuur 69x21cm

keramische sculptuur detail 69x21cm

keramische sculptuur detail 80x25cm

keramische sculptuur 80x25cm

keramische sculpturen